Development Management

Rei Consult beheert het ontwikkelingstraject van vastgoedprojecten vanaf de acquisitie en het concept tot aan de oplevering. Naast het begeleiden van het ontwerpteam en het onderzoeken van de haalbaarheid ligt de focus op het vergunningentraject, de financiering en de bouw van vastgoedprojecten van elke omvang.

Rei Consult adviseert:
 • Eigenaars van en investeerders in vastgoedontwikkelingsprojecten
 • In België en Europa
 • Die nood hebben aan kennis en ervaring van projectontwikkeling
 • Die niet de tijd of de (menselijke) middelen beschikbaar hebben om een vastgoedproject of een bepaald onderdeel van het ontwikkelingsproces te managen
 • En die niet de nodige ervaring hebben met vastgoedprocessen
Soorten projecten:
 • Residentieel
 • Retail
 • Kantoren
 • Logistie
 • Expo-, conventie- en congrescentra
 • Hotels
 • Vrije tijd (leisure)
Rei Consult focust op:
 • Het verbeteren van de economische waarde van vastgoedprojecten
 • Het managen van het project team
 • Het beheren van het vergunningentraject
 • Het ontwikkelen van het best aan de markt beantwoordende product

 

Ontwikkelingsproces van een vastgoedproject

Download de pdf

Organisatie project

Download de pdf

Taken

Taken worden enkel en alleen uitgevoerd binnen het kader van de toevertrouwde opdracht en in overleg met de opdrachtgever.

 • Verkenning van de markt
 • Product- en conceptoptwikkeling
 • Marketing
 • Verhuur
 • Onderhandelen van de exit

 • Samenstellen competitief project team
 • Managen ontwerp- en ingenieur teams
 • Bepalen projectprogramma
 • Toetsing van ontwerp aan Programma van Eisen
 • Kwaliteitsomschrijving en bewaking

 • Selectie van dienstverleners en van de aannemers
 • Opzetten van de projectorganisatie
 • Voeren van het procesmanagement
 • Opstellen en bewaken van timing
 • Overleg met overheid, administratie, omwonenden, media,..
 • Communicatie

 • Vergunningentraject
 • Sturen van de studies (MOBER, MER,...)
 • Contracteren van adviseurs, architecten, aannemers en andere dienstverleners
 • Opstellen en onderhandelen van samenwerkingsovereenkomsten
 • Opstellen en onderhandelen van Huurcontracten
 • Opstellen en onderhandelen van Verkoopovereenkomst
 • Bewaken van rechten en plichten van de opdrachtgever
 • Nagaaan of wetten, decreten en besluiten nageleefd worden

 • Financiële haalbaarheid
 • Ramen van kosten en opbrengsten
 • Opstellen van budgetten en taakstellingen
 • Bewaken van budgetten
 • Goedkeuring van meer en minderwerken
 • Voeren van projectadministratie
 • Opvolging van de belastingsituatie

Rei Consult bvba

G. De Smetlaan 17

9831 Deurle (België)

BE 0465.565.950

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contacteer Ons

Laatste nieuws

Wij waren aanwezig op de MIPIM beurs 2016 van 15 maart tot 18 maart.